150 Thánh vịnh
Tác giả: Lm. Antôn Lê Quang Trình
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014798
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 293
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích