Nẻo vào Thánh vịnh
Phụ đề: Tìm hiểu, đọc và cầu nguyện với Thánh vịnh
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014465
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 359
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014466
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 359
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014489
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 359
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời ngỏ 7
Nhập đề 9
Vài khái niệm thi ca Kinh Thánh 9
Câu thơ 10
Nhịp điệu và âm 11
Những thể loại thi ca 14
Đoạn thơ và điệp khúc 17
Những thơ chữ đầu 17
Ngôn ngữ thi ca 19
Một ngôn ngữ có thể xác định rõ ràng 19
Một nghệ thuật thi ca xây dựng trên những tiến trình khá đơn giản 26
Cấu trúc thi ca và Thánh vịnh 32
Chương I: Thánh vịnh trong Kinh Thánh 35
2. Thánh vịnh trong Do Thái giáo trước thềm kỷ nguyên Kitô giáo 37
3. Thánh vịnh thư quy 42
4. Nội dung Thánh vịnh 43
5. Cách chia cuốn sách 45
6. Những bộ sưu tập cổ 47
7. Nguồn gốc Thánh vịnh và việc hoàn thành sách Thánh vịnh 52
Chương II: Các thể loại văn chương Thánh vịnh 59
1. Khoa chú giải phê bình thế kỷ thứ XIX 59
2. Lịch sử văn thể (Formgeschichliche Schule) 60
3. Những nghiên cứu hậu Gunkel về Sitz im leben 63
4. Những hình thức văn chương của Thánh vịnh 64
5. Lượng định phương pháp và những tiếp cận mới 78
6. Tiếp cận cấu trúc các Thánh vịnh 82
7. Tiếp cận thư quy bộ Thánh vịnh 82
Chương III: Nghiên cứu - Tìm hiểu Thánh vịnh 85
I. Đi tìm một phương pháp nghiên cứu - tìm hiểu Thánh vịnh 85
Chương IV: Một vài cách nghiên cứu và đọc Thánh vịnh 107
I. Thánh vịnh 1 và 2 108
II. Thánh vịnh 8: Tv ca ngợi 117
III. Thánh vịnh 22 (21): Tv khẩn cầu 122
IV. Thánh vịnh 27 (26): Tv tin tưởng và kêu gọi giúp đỡ 145
V. Thánh vịnh 42 & 43 (41 & 42): Hoài cảm Đền thánh 154
VI. Thánh vịnh 47 (46): Thánh vịnh triều đại Thiên Chúa 164
VII. Thánh vịnh 51 (50): Miserere 169
VIII. Thánh vịnh 95 (94): Kêu gọi ngợi khen 182
IX. Thánh vịnh 104 (103): Huy hoàng của tạo vật 188
X. Thánh vịnh 109 (108): Tv nguyền rủa 199
XI: Bộ sưu tập Tv lên Đền: Thánh vịnh 120 - 134 209
I. Viên ngọc bộ Thánh vịnh 209
II. Thánh vịnh 120 (119): Tìm bình an 212
III. Thánh vịnh 121 (120): Dưới ánh nhìn của Thiên Chúa 219
IV: Thánh vịnh 126 (125): Bài ca hồi hương & Niềm vui và hy vọng đặt nơi Chúa 227
V. Thánh vịnh 130 (129): Tiếng kêu từ vực thẳm 233
VI. Thánh vịnh 137 (136): Bài ca của kẻ lưu đày 239
VII. Thánh vịnh 149 - 150: Hai Tv kết thúc bộ Thánh vịnh 246
Chương V: Tại sao cầu nguyện với Thánh vịnh? 259
I. Tiếp cận Kitô giáo với Thánh vịnh 259
II. Kinh nguyện Kitô giáo với Tv 262
III. Cầu nguyện với Tv 268
IV. Cầu nguyện với các Tv mang tính cách bạo động? 276
V. Cầu nguyện Tv như cuốn sách của người nghèo anawim và eboyim 283
VI. Những tương ứng với Thánh vịnh 290
VII. Ý nghĩa Tv cho mỗi lễ cử hành 292
1. Thánh vịnh 19 (18): Một Tv trong phụng vụ 294
2. Thánh vịnh 118 (117): Một Thánh vịnh trong lễ Phục sinh 302
VIII. Cầu nguyện cách nào với Thánh vịnh 315
Chương VI: Thánh vịnh trong Tân Ước 321
Lời kết 347
Thư mục 351