70 bài giáo lý về Thánh vịnh
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002586
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Thánh vịnh là nguồn cầu nguyện lý tưởng của Kitô hữu 7
Bài 2: Thần Linh cầu nguyện nơi chúng ta bằng Thánh vịnh 11
Bài 3: Ôi lạy Chúa linh hồn con khao khát Chúa 15
Bài 4: Hết mọi tạo vật hãy chúc tụng Chúa 19
Bài 5: Chúa đội triều thiên cứu độ cho người nghèo khó 23
Bài 6: Hãy tin tưởng Thiên Chúa là Đấng nâng đỡ kẻ hiếu trung 27
Bài 7: Tất cả đều là ân sủng 31
Bài 8: Chúa long trọng công bố lời cùa Ngài 35
Bài 9: Chúa tiến vào đền thờ cùa Người! 39
Bài 10: Chúa quan phòng bảo vệ kẻ tín nghĩa 43
Bài 11: Chúc tụng Thiên Chúa về những việc Ngài quan phòng kỳ diệu 47
Bài 12: Tà tâm nơi tội nhân đối nghịch với lòng lành của Thiên Chúa 51
Bài 13; Chúa là Đấng tạo dựng nên thế gian ra tay bảo vệ dân cùa Ngài 55
Bài 14: Chúc tụng Chúa là vua cả trên khắp hoàn cầu 59
Bài 15: Chúa luôn đứng về bên kẻ tín nghĩa 63
Bài 16: Hãy lắng nghe tin mừng cùa niềm an ủi 67
Bài 16: Hãy lắng nghe tin mừng cùa niềm an ủi 67
Bài 17: Ngài yêu thương 71
Bài 18: Tôi đã lỗi phạm đến chính Chúa 75
Bài 19: Mầu nhiệm và sự quan phòng cùa Thiên Chúa 79
Bài 20: Thế giới hãy chúc tụng vị Thiên Chúa tín trung 83
Bài 21: Chúc tụng Thiên Chúa về tặng ân lề luật 87
Bài 22: Hãy hát mừng Chúa vì Ngài vinh thắng 91
Bài 23: Tất cả mọi dân nước chúc tụng tình yêu thủy chung của Thiên Chúa 95
Bài 24: "Tảng đá bị loại... đã trở nên tảng đá nền" 99
Bài 25: Bài ca vịnh sử dụng ngôn từ yêu thương 103
Bài 26: Mọi sinh vật hãy chúc tụng Chúa 107
 Bài 27: ....với Ngài không? 111
Bài 28: Thiên chúa không dửng dưng trước sự dữ đâu 115
Bài 29: Vinh quang cùa Thiên Chúa nơi thiên nhiên tạo vật 120
Bài 30: "Niềm mong mỏi hướng vể đền thánh của Thiên Chúa" 125
Bài 31: "Thiên Chúa không dửng dưng trước lệ nhỏ" 130
Bài 32: "Hoán cải và thứ tha phục hồi thái hòa cho vũ trụ" 135
Bài 33: Thiên Chúa giúp chúng ta thắng vượt những khốn khổ của chúng ta 140
Bài 34: Ca vịnh ngợi khen của Cựu ước 144
Bài 35: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan 148
Bài 36: Vinh quang của Chúa, vị quan án của thế giới 152
Bài 37: Hãy làm chứng cho việc cứu độ thế giới 156
Bài 38: Giải phóng con người khỏi sự dữ 160
Bài 39: Bài Thánh thi dâng lên Thiên Chúa tình thương 165
Bài 40: Phán quyết của Thiên Chúa là giải phóng kẻ Ngài thương 170
Bài 41: Tạ ơn Thiên Chúa về tặng ân tạo dựng 175
Bài 42: Sự lành và sự dữ hoàn toàn sáng tỏ trong ánh sáng của Thiên Chúa 180
Bài 43: Thiên Chúa chăm sóc cho dân của mình trong cơn nguy khốn 185
Bài 44: Thiên Chúa uy nghi con người cao qúi 189
Bài 45: Tôn tụng quyền năng của Thiên Chúa hóa công 194
Bài 46: Cuộc sống của con người là lời chúc tụng Đấng hóa công 199
Bài 47: Kinh "Te Deum" cựu ước 204
Bài 48: Trông mong vị Chúa của sự sống 209
Bài 49: Tân đô của Thiên Chúa trung tâm của nhân loại 214
Bài 50: Hãy tôn thờ và chúc tụng vua vũ trụ 218
Bài 51: Thiên Chúa thứ tha và chờ đợi con người hoán cải 223
Bài 52: Lòng tin tưởng Thiên Chúa là đá tảng cuộc đời 227
Bài 53: Sự sống của mỗi người là lời chúc tụng Thiên Chúa 231
Bài 54: Lời cầu tin tưởng 235
Bài 55: Thiên Chúa không dửng dưng trước thiện và ác 240
Bài 56: Bài ca chúc tụng vị Chúa của vũ trụ và lịch sử 244
Bài 57: Bài Thánh thi ca cho Giêrusalem mẹ của các dân nước 248
Bài 58: Thiên Chúa là chủ chiên toàn năng và ân cần 253
Bài 59: Thiên Chúa vừa gần gũi lại bất khả đạt 257
Bài 60: Nài xin Thiên Chúa thương xót và thứ tha 261
Bài 61: Lời van xin Thiên Chúa giải thoát dân Ngài khỏi đói khổ và chiến tranh 265
Bài 62: Lòng trung thành của Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta 269
Bài 63: Tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho một ngày sống 273
Bài 64: Đức khôn ngoan thần linh 277
Bài 65 : Yếu tính của cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa 281
Bài 66: Chúa là đá tảng, là Đấng cứu độ 284
Bài 67 : Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta cho tử thần 288
Bài 68 : Bài ca trọng đại : Hãy vui lên 292
Bài 69 : Con ngườ mỏng dòn và thời gian mau qua 296
Bài 70 : Hãy tin tưởng vào vị Chúa của lịch sừ 300