Le livre des Psaumes
Phụ đề: Introduction Psaumes
Tác giả: Jean Calès, SJ
Ký hiệu tác giả: CA-J
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004079
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 22
Số trang: 699
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích