La Sainte Bilble
Phụ đề: Les Psaumes
Tác giả: Louis PIROT, Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003950
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 22
Số trang: 774
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003955
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 22
Số trang: 774
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích