Lương thực trong sa mạc
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Đan Viện Cát Minh Sài Gòn
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013891
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013910
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013911
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
CHƯƠNG I: THÁNH VỊNH VÀ CHIÊM NGƯỠNG 9
1. Chiêm ngưỡng trong phụng vụ 9
2. Bằng chứng truyền thống 16
3. Ý nghĩa trong Thánh Kinh 28
4. Bài ca của thành trì Thiên Chúa 45
5. Những sai lầm phải tránh 51
CHƯƠNG II: THI CA, BIỂU TRƯNG VÀ BIỂU TƯỢNG ĐIỂN HÌNH 55
Giá trị tiêu biểu trong Thánh Vịnh 55
CHƯƠNG III: NHỮNG "BÍ TÍCH" CỦA THÁNH VỊNH 73
1. Lời như dấu chỉ và "Bí tích" 73
2. Biến chuyển trong khám phá 75
3. Những "Mầu nhiệm hữu hình" 82
4. Khi Israel ra khỏi Ai Cập 91
CHƯƠNG IV: LUẬT TỰ DO HOÀN HẢO 103
1. Người đã mở tai tôi 103
2. Từ chúc tụng đến xuất thần 112
CHƯƠNG V: NÚP BÓNG NGƯỜI 121
1. Ánh sáng tối tăm 121
2. Cảnh thầm lặng của Thánh vịnh 132
Kết luận 139