Chú giải 150 Thánh vịnh
Tác giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển
Ký hiệu tác giả: PH-U
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008196
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 449
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008197
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 449
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích