Le Psautier du Christ
Tác giả: M.-A.Genevois, OP
Ký hiệu tác giả: GE-M
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009593
Nhà xuất bản: Fleurus
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích