Psalms 1 - 59
Phụ đề: A Continental Commentary
Tác giả: Hans , Joachim Kraus
Ký hiệu tác giả: HAN
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003242
Nhà xuất bản: Fortress Press
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003710
Nhà xuất bản: Fortress Press
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 558
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích