The Book of Psalms
Nguyên tác: Introduction, Commentary, and Réflections
Tác giả: J. Clinton McCann, JR
Ký hiệu tác giả: MC-J
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008422
Nhà xuất bản: Macmillan
Khổ sách: 27
Số trang: 638
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008423
Nhà xuất bản: Macmillan
Khổ sách: 27
Số trang: 638
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích