Le Psautier
Phụ đề: Version cecuménique texte liturgique
Tác giả: Approivée par lé Conférences épiscopales de Belgique
Ký hiệu tác giả: CONF
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009565
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1977
Khổ sách: 19
Số trang: 381
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích