Sách Thánh vịnh
Phụ đề: Tìm hiểu - Giải thích - Suy niệm - Cầu nguyện
Tác giả: Lm. Bernard Phạm Hữu Quang, PSS, Lm. Phaolô Nguyễn Văn Bình, PSS
Ký hiệu tác giả: PH-Q
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010459
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 441
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010460
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 441
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010694
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 441
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TÌM HIỂU SÁCH THÁNH VỊNH 15
I. Danh xưng và chỗ đứng của sách Thánh vịnh trong Thánh kinh 16
II. Nội dung của sách Thánh vịnh 17
III. Thời gian sáng tác và tác giả 20
IV. Văn bản và bản dịch 24
V. Sự phân chia sách Thánh vịnh và qui gán tên 29
VI. Cách thức hát Thánh vịnh 33
VII. Ngôn ngữ của các Thánh vịnh 35
VIII. Các thể văn của Thánh vịnh 40
IX. Thế giới của các Thánh vịnh 57
X. Những đề tài chính trong sách Thánh vịnh và giải thích Kitô giáo 61
XI. Kitô hữu và Thánh vịnh 77
XII. Cầu nguyện với Thánh vịnh 83
PHẦN II: ĐỌC - GIẢI THÍCH... SUY NIỆM - CẦU NGUYỆN 91
Một phương cách đọc Thánh vịnh 92
Thánh vịnh 1: Beatus vir qui non abiit 95
Thánh vịnh 2: Quare fremuerunt gentes 112
Thánh vịnh 7: Domine, Deus meus 125
Thánh vịnh 8: Domine, Dominus noster 147
Thánh vịnh 16 (15): Conserva me, Domine 162
Thánh vịnh 22 (21): Deus, Deus meus, respice in me 193
Thánh vịnh 23 (22): Dominus regit me 221
Thánh vịnh 42 (41) và 43 (42): Quaemadmodum Desiderat 239
Thánh vịnh 51 (50): Miserere mei Deus 265
Thánh vịnh 66 (65): Jubilate Deo omnis terra 298
Thánh vịnh 95 (94): Venite, Exsultemus Domino 322
Thánh vịnh 130 (129): De profundis damavi 347
Thánh vịnh 137 (136): Super flumina Babylonis 366
Thánh vịnh 150: Laudate Dominum in sanctis ejus 395
Phụ Lục: Một số nhân danh và địa danh được nhắc đến trong sách Thánh vịnh 412
Thư mục chọn lọc 437