Thánh vịnh lên Đền
Phụ đề: Chiếc thang đời sống nội tâm theo Bruno De Cologne Ludolphe Le Chartreux Denys Le Chartreux
Tác giả: Chartreux
Ký hiệu tác giả: CHAR
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013638
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013639
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013902
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 305
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Lời nói đầu 7
CHƯƠNG I: Ba con người phục vụ Thánh Kinh 11
1. Bruno de Colegne 11
2. Ludolphe le Chartreux 17
3. Denys le Chartreux 18
CHƯƠNG II: Những chú giải Thánh vịnh giữa di sản các Giáo phụ và sự sáng tạo của Trung cổ 21
1. Chú giải Thánh vịnh trong truyền thống Giáo phụ và đan viện 22
2. Tầm quan trọng của những chứ giải không phải thuộc đan tu 27
3. Di sản của Âu tinh thời Trung Cổ 30
CHƯƠNG III: "Trên vai những người khổng lồ", Thánh Bruno diễn tả các Giáo phụ 33
1. Lệ thuộc văn chương gốc 33
2. Các nguồn chú giải Giáo phụ 36
CHƯƠNG IV: "Câu chêm được diễn đạt, chúng ta hãy trở về với Thánh vịnh" Hình thức và thể loại 39
CHƯƠNG V: "Học thuyết sẽ không vô ích" 49
1. Tên các Thánh vịnh 49
2. Chương trình thiêng liêng 52
3. Những ý tưởng chủ đạo 56
CHƯƠNG VI: "Khảo luận các cấp độ" Thánh vịnh Lên đền, khảo luận thăng tiến thiêng liêng 76
1. Những liên quan văn chương của khảo luận các cấp độ với các bậc thang thiêng liêng 76
2. Chuyên luận nhẹ nhàng của các cấp độ được gán cho Bruno de Cologue 79
3. Các chú giải của Ludolphe và Denys le chartreux 103
CHƯƠNG VII: Chú giải 15 Thánh vịnh Lên đền 112
Thánh vịnh 119-120 122
Thánh vịnh 120-121 132
Thánh vịnh 121-122 149
Thánh vịnh 122-123 156
Thánh vịnh 123-124 167
Thánh vịnh 124-125 177
Thánh vịnh 125-126 191
Thánh vịnh 126-127 205
Thánh vịnh 127-128 214
Thánh vịnh 128-129 229
Thánh vịnh 129-130 241
Thánh vịnh 131-132 251
Thánh vịnh 132-133 282
Thánh vịnh 133-134 295
Thánh vịnh 134 (khởi đầu) 297
Thánh vịnh 134 (mở đầu) 302