Như hương trầm
Phụ đề: Học hỏi Thánh vịnh và Thánh ca Cựu ước Tân ước
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP, Lm. Trần Phúc Nhân
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002423
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 19
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005104
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005105
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005106
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006492
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006884
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006938
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Phần I: Học Hỏi Thánh Vịnh  
Cách học hỏi Thánh vịnh 9
A. Dẫn vào Thánh Vịnh  
I. Thư mục 11
II. Thánh vịnh trong kinh nguyện của Giáo hội  12
III. Những khó khăn gặp khi dùng Thánh vịnh 13
IV. Vài đề nghị về việc học hỏi Thánh vịnh 16
V. Khái niệm về luật thơ tiếng Hip-ri 19
VI. Đại cương về bộ Thánh vịnh 22
VII. Thánh vịnh tán tụng 26
VIII. Thánh vịnh van xin 28
IX. Thánh vịnh tạ ơn 31
X. Thánh vịnh vương đế 32
XI. Thánh vịnh giáo huấn 33
B. Giải thích các Thánh Vịnh  
Tv 1: Hai nẻo đường 35
Tv 2: Đấng Mê-si-a chiến thắng 37
Tv 4: Cầu nguyện tin tưởng 40
Tv 8: Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người 41
Tv 15 (14): Ai được ở trong Nhà Chúa ? 43
Tv 16 (15): Chúa là phần gia nghiệp và hạnh phúc của tôi 45
Tv 19A (18A): Ca tụng Thiên Chúa trong tạo thành 47
Tv 19B (18B): Ca tụng luật Chúa 48
Tv 22 (21): Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? 50
Tv 23 (22): Chúa là mục tử nhân hậu 53
Tv 24 (23): Rước Chúa vào đền thờ 55
Tv 25 (24): Con nâng hồn lên cùng Chúa 56
Tv 27 (26): Tuyện đối tin tưởng vào Chúa 58
Tv 30 (29): Tạ ơn Chúa đã cứu sống 60
Tv 31 (30): Con phó thác hồn con trong tay Cha 62
Tv 33 (32): Ca ngợi Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng 63
Tv 34 (33): Chúa cứu người công chính  65
Tv 40 (39): Cảm tạ và cầu xin 67
Tv 42-43 (41-42): Người lưu vong tưởng nhớ Đền thờ 70
Tv 45 (44): Hôn lễ Quân vương 72
Tv 51 (50): Xin Chúa thứ tha và đổi mới tâm hồn 74
Tv 63 (64): Tâm hồn khao khát Chúa  77
Tv 66 (65): Tạ ơn Chúa ban ơn giải thoát  78
Tv 67 (66): Niềm vui mùa gặt 80
Tv 72 (71): Nước của Đấng Mê-si-a 82
Tv 84 (83): Phúc thay người ở trong Thánh điện 83
Tv 85 (84): Xin Chúa hoàn thành ơn cứu độ 85
Tv 86 (85): Lời cầu nguyện trong cơn khốn cực 87
Tv 88 (87): Lời cầu cứu cuối cùng  89
Tv 89 (88): Xin Chúa nhớ lại lời hứa với Đa-vít 91
Tv 90 (89): Thiên Chúa vĩnh cửu, kiếp người mong manh 93
Tv 91 (90): Núp bóng Đấng Toàn Năng  95
Tv 95 (94): Mời ca tụng Thiên Chúa  97
Tv 96 (95): Chúa là Vua và Thẩm phán  99
Tv 97 (96): Chúa hiển trị, đất hãy nhảy mừng  100
Tv 98 (97): Chúa chiến thắng và xét xử  101
Tv 100 (99): Hãy đến ca tụng Chúa 103
Tv 103 (102): Ca tụng Thiên Chúa yêu thương và tha thứ 105
Tv 104(103): Ca tụng Đấng hóa công 106
Tv 110(109): Đấng Mê-si-a, vua và tư tế 109
Tv 111(110): Việc Chúa làm thật lớn lao 112
Tv 112 (111): Hạnh phúc của người công chính 113
Tv 113 (112): Chúa siêu việt và thương kẻ nghèo 115
Tv 114 (113A): Kỳ công của Thiên Chúa trong thời Xuất hành 117
 Tv 116 (114-115): Tạ ơn sau khi thoát chết 119
Tv 117 (116): Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa 121
Tv 118 (117): Lời tạ ơn long trọng 123
Tv 119 (118): Gắn bó với luật Chúa 125
Tv 122 (121): Chào mừng Giê-ru-sa-lem 127
Tv 123 (122): Khẩn cầu và tín nhiệm 129
Tv 125 (124): Tin tưởng vững vàng nơi Chúa 130
Tv 126 (125): Vui mừng và hy vọng 131
Tv 130 (129): Thống hối và tin tưởng 133
Tv 131 (130): Con đường thơ ấu 135
Tv 134 (133): Kinh tối trong đền thờ 136
Tv 136 (135): Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương 137
Tv 137 (136): Trên bờ sông Ba-bi-lon 139
Tv 139 (138): Chúa biết rõ con 140
Tv 143 (142): Xin Chúa cứu khỏi kẻ thù 142
Tv 144 (143): Xin chiến thắng và bình an 144
Tv 145(144): Ca tụng Chúa uy quyền và nhân hậu 145
Tv 146 (145): Chúa là hy vọng của người khốn khổ 147
Tv 147 (146-147): Ca tụng Chúa sáng tạo và cứu giúp 149
Tv 149: Bài ca chiến thắng 151
Tv 150: Ha-lê-lui-a 152
Phụ lục 1: Hiểu Tv theo nghĩa Kitô giáo 154
Phụ lục 2: Các Tv nguyền rủa 157
Phụ lục 3: Tv đáp ca trong thánh lễ 159
Phần II: Các Thánh Ca Cựu Ước  
Xh 15,1-4.8-13.17-18 Bài ca chiến thắng  168
Đnl 32,1-12 : Chúa thương dân nhưng dân bội bạc 170
1 Sm 2,1-10: Người khiêm nhường hỷ hoan vì Chúa 172
1 Sb 29,10-13: Chúa làm bá chủ muôn loài 175
Is 2,2-5: Giê-ru-sa-lem, trung tâm tôn giáo 176
Is 12,1-6: Được cứu độ, dân Chúa ca ngợi Chúa 178
Is 26,1-4.7-9.12: Tin vào Chúa, núi đá bền vững 179
Is 33,13-16: Chúa phá tan kẻ ác, che chở người lành 181
Is 38,10-14.17-20: Chúa đã cứu tôi khỏi chết 182
Is 40,10-17: Chúa là Đấng tối cao thượng trí  184
Is 42,10-16: Chúa chiến thắng và cứu độ  186
Is 45,15-25: Muôn dân hãy trở về với Chúa  188
Is 61,10-62,5: Niềm vui của Giê-ru-sa-lem mới 190
Is 66,10-14a: Chúa an ủi Giê-ru-sa-lem như mẹ hiền 191
Gr 14,17-21: Gặp tai họa, dân van xin 193
Gr 31,10-14: Chúa cứu dân và ban hạnh phúc 195
Ed 36,24-28: Chúa đổi mới dân Người 196
Đn 3,26-27.29.34-41: Bài ca của A-da-ri-a  199
Đn 3,52-56: Bài ca của ba thanh niên 201
Dn 3,57-88.56: Bài ca của muôn loài thụ tạo 202
Kb 3,2-4.13a.l5-19: Chúa đến cứu độ dân Người 204
Phần III: Các Thánh Ca Tân Ước  
P1 2,6-11: Đức Ki-tô, Tôi trung và là Đức Chúa 209
C1 1,12-20: Đức Ki-tô đứng hàng đầu 216
Ep 1,3-10: Ca tụng Thiên Chúa cứu độ 225
1 Tm 3,16: Mầu nhiệm và vinh quang của Đức Ki-tô 234
1 Pr 2,21-24: Đức Ki-tô Tôi trung của Thiên Chúa 237
Kh 4,11; 5.9.10.12: Được Chúa cứu chuộc phải dâng lời ca ngợi 240
Kh 11,17-18;12,10-12: Chúa xét xử thế gian 247
Kh 15,3-4: Được Chúa cứu chuộc phải ca ngợi Chúa 252
Kh 19,1-2; 5-7: Hôn lễ Chiên Thiên Chúa 254
Lc 1,46-55: Bài ca "Ngợi khen" 256
Lc 1,68-79: Bài ca "Chúc tụng" 264
Lc 2,29-32: Bài ca "An bình ra đi" 271
Tên các sách Kinh Thánh 275
Các chữ viết tắt khác 278
Mục lục 279