The Psalms
Phụ đề: Songs of tragedy, hope, and justice
Tác giả: J. David Pleins
Ký hiệu tác giả: PL-J
DDC: 224.2 - Sách Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003699
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích