Le miel du roccher ou la douceur des Psaumes
Tác giả: A. M. Rocguet
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011250
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 17
Số trang: 228
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích