Giáo trình tâm lý học đại cương
Tác giả: Lm. Augustinnô Đoàn Văn Chủng
Ký hiệu Tác giả: DO-C
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013808
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 460
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích