Nouveau précis de philosophie
Phụ đề: Psychologie
Tác giả: Paul Foulquié
Ký hiệu tác giả: FO-P
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011624
Nhà xuất bản: Les Éditions de L'école
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 21
Số trang: 365
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích