Behavior and psycholosycal man
Phụ đề: Essays in Motivation and Learning
Tác giả: Edward Chace Tolman
Ký hiệu tác giả: TO-E
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004502
Nhà xuất bản: University of California Press
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 269
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích