Les notions morales chez l'enfant
Phụ đề: Essai de psychologie différentielle
Tác giả: H. Wallon
Ký hiệu tác giả: WA-H
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011528
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 21
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích