Tâm lý học và đạo đức học
Tác giả: Vĩnh An
Ký hiệu tác giả: VI-A
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005714
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0005715
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005716
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005717
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
- Tâm lý học là gì? 9
- Tâm lý học ngôi thứ nhất là gì? Thế nào là sự kiện ý thức 10
- Phương pháp nội quan là gì? 12
- Nội quan có những khuyết điểm nào? 12
- Tâm lý học ngôi thứ nhất có những ưu điểm và khuyết điểm nào? 15
- Tâm lý học ngôi thứ ba là gì? Hãy cho biết đối tượng của nó. 16
- Thái độ theo Watson có những đặc tính nào? 17
- Quan điểm của Watson gặp sự phê bình nào? 18
- Cho biết phương pháp ngoại quan và các hình thức của nó 19
- Những ngành tâm lý học nào áp dụng phương pháp ngoại quan 20
- Tâm lý học ngôi thứ ba có những thành tựu nào? 22
- Những khuyết điểm của tâm lý học ngôi thứ ba là gì? 22
- Tâm lý học ngôi thứ hai và đối tượng của nó là gì? 23
- Tâm lý học ngôi thứ hai sử dụng phượng pháp nào? 24
- Tâm lý học ngôi thứ hai có giá trị gì? 26
- Sinh lý có ảnh hưởng nào trên sinh hoạt tâm lý? 28
- Sinh hoạt tâm lý có ảnh hưởng nào trên sinh hoạt sinh lý? 30
- Cho biết những quan niệm triết học về những tương quan ấy 31
- Xã hội có ảnh hưởng nào trên đời sống tâm lý? 33
- Vô thức là gì? 36
- Có thể nhận thức được thực tại vô thức không? 37
- Freud quan niệm gì về vô thức? 39
- Adler quan niệm gì về vô thức? 41
- Jung quan niệm gì về vô thức? 42
- Khuynh hướng là gì và có những đặc tính nào? 44
- Hãy phân biệt khuynh hướng với phản xạ và bản năng? 45
- Khuynh hướng có thể chia làm mấy loại? 46
- Khi cho rằng lòng vị kỷ là khuynh hướng căn bản, La Rochefoucaud mắc phải sai lầm 49
- Freud quan niệm gì về khuynh hướng căn bản? 51
- Bản năng được hiểu thế nào trong tâm lý học cổ điển? 53
- Quan niệm hiện đại có sự cải chính nào? 54
- Bản năng và trí thông minh có sự khác nhau nào? 55
- Phải chăng nguồn gốc của bản năng là tập quán? 56
- Cho biết ý niệm tập quán và sự phân loại? 57
- Tập quán có những đặc tính nào? 58
- Hãy so sánh tập quan với bản năng và ký ức 59
- Những yếu tố bên ngoài nào giúp hình thành tập quán? 60
- Những yếu tố bên trong nào giuóp hình thành tập quán? 61
- Hãy kể những hiệu quả đặc biệt của tập quán 63
- Cho biết cái hại của tập quán 63
- Cho biết cái lợi của tập quán 65
- Cho biết định nghĩa và nêu đặc tính của cảm xúc? 66
- Cảm xúc có những điều kiện sinh lý nào? 67
- Cảm xúc biểu lộ như thế nào? 67
- Học thuyết duy sinh lý nói gì về cảm xúc? 68
- Học thuyết duy trí nói gì về cảm xúc? 69
- Sartre quan niệm gì về cảm xúc? 69
- Cảm giác là gì và cần có những điều kiện nào? 70
- Cảm giác được phân làm mấy loại? 71
- Cảm giác có giá trị gì trong đời sống? 72
- Tri giác là gì? Tại sao gọi tri giác là một nhận thức? 73
- Có mấy loại tri giác? 73
- Tri giác và cảm giác có những sự khác biệt nào? 74
- Học thuyết duy nghiệm nói gì về tri giác? 75
- Học thuyết duy trí nói gì về tri giác? 75
- Tâm lý học hình thể nói gì về tri giác? 77
- Tri giác đặt ra vấn đề ngoại giới như thể nào theo quan niệm cổ điển? 78
- Tâm lý học hiện đại quan niệm gì về vấn đề ngoại giới? 79
- Cho biết những sai lầm của tri giác? 80
- Ảnh tượng là gì? Có mấy loại ảnh tượng? 83
- Học thuyết duy nghiệm nói gì về bản chất của ảnh tượng? 84
- J-P Sartre quan niệm gì về ảnh tượng? 85
- Hãy phân biệt mơ mộng và giấc mơ 86
- Bergson quan niệm như thế nào về giấc mơ 87
- Freud quan niệm như thế nào về giấc mơ 87
- Trí tưởng tượng có vai trò gì trong đời sống tâm lý? 90
- Ký ức là gì? Hãy nêu ra một vài loại ký ức? 91
- Hãy so sánh ký ức với tập quán và trí tưởng tượng? 93
- Khêu gợi hay hoài niệm tự phát là gì? 93
- Khêu gợi hay hoài niệm cố ý gồm những tiến trình nào? 94
- Quên là gì và do những nguyên nhân nào? 95
- Những điều kiện nào góp phần vào việc ghi nhận hoài niệm 97
- Quan niệm sinh lý nói gì về ký ức? 98
- Quan niệm duy xã hội nói gì về ký ức? 99
- Quan niệm tâm linh nói gì về ký ức? 100
- Cho biết những bệnh của ký ức? 101
- Liên tưởng là gì? Hãy so sánh nó với ký ức 102
- Có những định luật nào về liên tưởng? 103
- Học thuyết liên tưởng trong nhận thức luận là gì? 105
- Học thuyết liên tưởng gặp phải những sự phê bình nào? 105
- Ý chí là gì? Nó có những đặc tính nào về sinh lý? 108
- Hành vi ý chí có đặc tính nào về tâm lý? 109
- Hành vi ý chí thường có mấy giai đoạn? 110
- Bản chất của ý chí là gì theo học thuyết duy nghiệm? 111
- Bản chất của ý chi là gì theo học thuyết duy trí? 111
- Bản chất của ý chí là gì theo học thuyết duy xã hội? 112
- Phải chăng ý chí là một khả năng siêu nghiệm? 113
- Ý chí có những bệnh nào? 114
- Chú ý là gì và có mấy loại? 114
- Chú ý có những tác dụng nào? 115
- Quan niệm duy nghiệm nói gì về chú ý? 116
- Quan niệm duy tâm nói gì về chú ý? 117
- Nhân cách là gì và gồm những yếu tố nào? 117
- Nhân cách được hình thành như thế nào? 119
- Cho biết nội dung của ý niệm bản ngã? 121
- Tính tình là gì? 124
- Tính tình được phân loại như thế nào? 124
- Hỏi: Đạo đức học hay luân lý học là gì? 128
- Đạo đức học có những tính chất nào? 128
...