Psychology
Tác giả: Delos D. Wickens, Donald R. Meyer
Ký hiệu tác giả: WI-D
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004673
Nhà xuất bản: The Dryden Press
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 24
Số trang: 541
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích