Essai de grammaire psychologique
Tác giả: Georges Galichet
Ký hiệu tác giả: GA-G
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012266
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 23
Số trang: 228
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích