La Chance psychologie du succès
Tác giả: Joseph Ohana
Ký hiệu tác giả: OH-J
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012328
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích