Introduction to Psychology
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012653
Nhà xuất bản: New York
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 16
Số trang: 172
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích