Psychology for better living
Tác giả: Lyle Tussing
Ký hiệu tác giả: TU-L
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004094
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 23
Số trang: 496
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích