General psychology
Tác giả: J. P. Guilford
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004671
Nhà xuất bản: D. Van Nostrand
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 24
Số trang: 587
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích