Psychology
Tác giả: Leonard Carmichael
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011786
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin
Khổ sách: 25
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích