Psychologie
Tác giả: Paul Foulquié
Ký hiệu tác giả: FO-P
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011338
Nhà xuất bản: Les Éditions de L'école
Khổ sách: 21
Số trang: 535
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích