Cours de psychologie
Tác giả: E. Boudin
Ký hiệu tác giả: BO-E
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004127
Nhà xuất bản: J. De Gigord, Paris
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 22
Số trang: 624
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích