Traité de parapsychologie
Tác giả: René Sudre
Ký hiệu tác giả: SU-R
DDC: 150 - Tâm lý học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011333
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 24
Số trang: 493
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích