Breve Dizionario Filosofico
Tác giả: Raffaello Del Re
Ký hiệu tác giả: RDR
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012238
Nhà xuất bản: Edizioni Dell'ateneo
Năm xuất bản: 1979
Khổ sách: 23
Số trang: 272
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích