The Cambridge Dictionary of Philosophy
Tác giả: Robert Audi
Ký hiệu tác giả: AU-R
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008498
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 27
Số trang: 1160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích