The Encyclopedia of Philosophy
Tác giả: Paul Edwards
Ký hiệu tác giả: ED-P
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004177
Nhà xuất bản: Editorial Board
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 29
Số trang: 553
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích