Từ điển triết học Hegel
Tác giả: Michael Inwood
Ký hiệu tác giả: IN-M
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008153
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 587
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích