Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays
Tác giả: Lafront-Bompiani
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol index
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004193
Nhà xuất bản: S. E. D. E. et V. Bompiani
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 27
Số trang: 289
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích