The HarperCollins Dictionary of Philosophy
Tác giả: Perter A. Angeles
Ký hiệu tác giả: AN-P
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003224
Nhà xuất bản: Harper Collins
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003265
Nhà xuất bản: Harper Collins
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003269
Nhà xuất bản: Harper Collins
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích