Vocabulaire technique et critique de la philosophie
Tác giả: André Lalande
Ký hiệu tác giả: LA-A
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004101
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 24
Số trang: 1323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích