Vocabulaire de la philosophie
Tác giả: Régis Jolivet
Ký hiệu tác giả: JO-R
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003872
Nhà xuất bản: Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích