Từ điển triết học Kant
Tác giả: Howard Caygill
Ký hiệu tác giả: CA-H
Dịch giả: Nhiều dịch giả
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005486
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 675
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005488
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 675
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích