Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays
Phụ đề: Littérature philosophie musique sciences
Tác giả: Lafront-Bompiani
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004118
Nhà xuất bản: So. d'édition de dictionnaire
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 27
Số trang: 679
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích