Dizionario Storico della filosofia
Tác giả: Antonio Livi
Ký hiệu tác giả: LI-A
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Anh
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích