Dictionnaire de la Philosophie
Tác giả: Didier Julia
Ký hiệu tác giả: JU-D
DDC: 103 - Từ điển và từ điển bách khoa triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004541
Nhà xuất bản: Larousse
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 20
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích