Tại sao là Kitô hữu?
Nguyên tác: What is the point of being a Christian
Tác giả: Timothy Radcliffe, OP
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011050
Nhà xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 439
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011067
Nhà xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 439
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Chương I: Tôi còn đánh thức cả bình minh 21
Chương II: Tự ý hành động 65
Chương III: Biển lặng 105
Chương IV: Đừng sợ 145
Chương V: Dòng điện lưu chuyển trong thân thể 187
Chương VI: Cộng đoàn chân lý 231
Chương VII: "Tôi là" vì "chúng ta là" 269
Chương VIII: Công dân Nước Trời 297
Chương IX: Cú sốc tận căn 339
Chương X: Gấu trúc sinh nở 371
Chương XI: Không có ngày của Chúa chúng ta không thể sống 403
Lời kết 433