Christian Renewal in a Changing World
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008597
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 22
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích