Bao la lòng Chúa xót thương
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009056
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 577
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009180
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 577
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 9
CHƯƠNG I: CANH TÂN CÁC HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ THEO VIỄN TƯỢNG TRUYỀN 13
CHƯƠNG II: LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG THỜI ĐẠI TÌNH YÊU XÓT THƯƠNG 35
CHƯƠNG III: TỪ THÔNG ĐIỆP DIVES IN MISRICORDIA SANG TÔNG CHIẾU MISERICORDIAE VULTUS 65
CHƯƠNG IV: TÌM HIỂU TÔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG 110
CHƯƠNG V: GIÁO HỘI HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU XÓT THƯƠNG 409
Phụ trương: Hướng dẫn tổ chức và sinh hoạt hiệp hội lòng Chúa thương xót Giáo phận Xuân Lộc 477