Bao la lòng Chúa xót thương
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009055
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 566
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009181
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 566
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Chương I: Để tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ 9
Chương II: Góp phần huấn luyện quý chức hội đồng, hội đoàn giáo xứ  
Chương III: Tìm hiểu thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót 89
Chương IV: Chút suy tư mục vụ về phong trào lòng Chúa thương xót 339
Chương V: Tình yêu xót thương trong cái nhìn đương đại 392
Chương VI: Vài điểm nhấn từ thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót 444
Phụ trương IGợi ý cho một quy chế Hội đồng mục vụ giáo xứ  
Chương I: Tổ chức hội đồng mục vụ 482
Chương II: Nhiệm vụ và quyền lợi 491
Chương III: Tuyển chọn 503
Chương IV: Nhận chức, sinh hoạt, nhiệm kỳ 509
Chương V: Nội quy Giáo xứ 513
Chương VI: Lời kết 514
Phụ trương II: Những điểm phác thảo chính hướng đến một quy chế chung cho các cộng đoàn lòng thương xót 515
Phụ chương III: Gợi ý cho khóa huấn luyện và nghi thức gia nhập - tuyên hứa 530
Mục lục 542