Peuple de Dieu dans le monde
Tác giả: M. D. Chenu
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012644
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 156
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích