Giáo dân trong những thế kỷ đầu của Giáo hội
Tác giả: Alexandre Faivre
Ký hiệu tác giả: FA-A
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001404
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008827
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014255
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIÁO DÂN TRONG NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU CỦA GIÁO HỘI  
- Những khó khăn hiện tại và những truy cứu thời gian đã qua 16
- Hãy thử trắc nghiệm với chính mình! 18
- Giáo dân bên trong cộng đồng tín hữu 18
- "Bị" làm giáo dân 19
- Giáo dân - người có trách nhiệm 20
- Những tiên tri của ngày mai và những mẫu mực của thời xưa 21
THẾ KỶ THỨ I VÀ THẾ KỶ THỬ II: KHAI SINH MỘT HÀNG NGŨ GIÁO DÂN  
I. Thời vàng son, khi không có giáo sĩ, cũng không có giáo dân 27
- Đức Kitô, Thầy Cả Thượng Phẩm và sự chống đối hàng giáo sĩ của Chúa Giêsu 28
- Cộng đoàn lý tưởng: Tình huynh đệ và việc để chung của cải 30
- Dân được chọn, dân của hàng Tư tế? 32
- Kitô hữu, là Vua, là tư tế, là tiên tri 34
- Bổ sung cho nhau các ơn thánh 36
- Tình trạng đa biệt của các chức vụ 38
- Những công tác của nữ giới trong cộng đoàn tiên khởi 40
- Lý tưởng và thực tế trong những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên 43
II. Sự xuất hiện của người giáo dân 45
- Bản văn phát sinh từ một cuộc tranh tụng 47
- Giáo dân và cương vị của họ trong việc thờ phượng 49
- Những mẫu mực trong Cựu ước 51
- Hướng đến việc định nghĩa một cách tiêu cực về con người giáo dân 52
- Những ngại ngùng bối rối của một dịch giả Latinh 54
- Người giáo dân không có ai để đối ứng 56
III. Thời kỳ các môn đồ của Chúa Kitô 59
- Justinô, triết nhân đi tìm sư phụ 61
- Thầy cả hay giáo dân, một vấn đề giả tạo 65
- Việc cử hành Thánh lễ 69
- Thuộc vào dân Chúa bởi phép Thánh tẩy 72
- Irênê thành Lyon: Một giáo sĩ, nói đúng hơn, là một môn đồ linh khởi 75
- Những niên trưởng tốt và những niên trưởng xấu 78
- Nhưng tìm chân lý ở đâu? 80
- Bảng tổng kết tạm thời. Làm thế nào giải thích sự im lặng của các bản văn về người giáo dân? 81
THẾ KỶ THỨ III: DÂN CHÚA PHÂN CHIA THÀNH HAI  
I. Giáo dân là môn đồ và là thầy linh hướng 87
- Khi siêu nhiên còn ưu thắng các định chế 88
- Tertulianô một giáo dân tinh thần và cứng cỏi 91
- Giáo dân: từ hàng ngũ này hàng giáo sĩ được phát sinh 92
- Thừa tác vụ vĩnh viễn và thừa tác cụ hữu hạn 95
- Việc quyên góp tài chánh của giáo dân 96
- Trong hàng ngũ giáo dân, phụ nữ có vị thế nào không? 98
- Việc giáo huấn có nên giao phó cho giáo dân không? 100
- Tôn vinh người giáo dân thường bị lãng quên: Pantène, vị sáng lập học viện Alexandria 101
- Người giáo dân theo Clêmentê thành Alexandria 102
- Cuộc sống của những kitô hữu ưu tú trong cộng đoàn Alexandria 105
- Giáo dân trong trần thế và Linh mục trên Nước Trời? 108
- Giáo dân là tín hữu của Giáo hội đích thực, không vương tì tích 113
- Origène hoặc chuyện đáng buồn của nhà mô phạm giáo dân 115
- Những thầy giảng giáo lý và các bậc thầy giải thích Kinh Thánh (=Tiến sĩ) 117
- Văn hóa và giáo sĩ 120
- Giáo dân và giáo sĩ: từ sự khác biệt đến tình trạng bất bình đẳng 123
II. Ranh giới giữa giáo sĩ và giáo dân qua các định chế 127
- Đầu thế kỷ thứ III: Một giai đoạn quyết định 128
- Một bản văn "Lập qui": Truyền thống Tông đồ 131
- Hàng giáo sĩ, một cơ cấu căn bản 132
- Người giảng dạy (docteur = giải thích Kinh Thánh) phải là giáo sĩ hay là giáo dân? 135
- Một chức vụ giáo dân được công nhận; Chức vụ đọc sách 137
- Hãy lưu ý giới tuyến giữa việc phong chức và việc chỉ định một chức vụ 139
- Một trường hợp hãn hữu: Người tuyên xưng đức tin 141
- Bức chân dung: Cuộc đời đau khổ của một nô lệ trở thành Giám mục thành La Mã 142
Mô phạm (Didascalie): Hoặc việc mô tả uy quyền tối thượng của vị Giám mục 147
- Giám mục: người cha chắt chiu đàn con Giáo hội 149
- Tôn kính (honorer): Vinh dự (honneur) và sự trọng đãi (honoaire) 151
- Vì anh em, hỡi giáo dân, mà có lời này: "Các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán" 153
- Vị trí sắp xếp trong cộng đoàn khi cử hành Thánh lễ 157
- Việc tề gia của người giáo dân 159
- Bà góa, một hạng "giáo dân" kỳ lạ? 161
- Vai trò và qui chế của phụ nữ trong Giáo hội 165
- Giám mục, vị quản lý của cộng đoàn kitô hữu 172
III. Sinh hoạt của một giáo đoàn vào giữa thế kỷ thứ ba 177
- Vị Giáo chủ thành Carthage 178
- Một vị giáo sĩ không phải là một người giáo dân 179
- Tín hữu, giáo dân, giới chức của Giáo hội 186
- Lại một lần nữa, vấn đề chức đọc sách 192
- Kẻ Lạc giáo có phải là giáo dân không? 194
- Các vị đã tuyên xưng đức tin là những vị linh khải cuối cùng 197
- Giáo hội nơi mà dân có quyền phát biểu 200
- Việc hối cải và tái hội nhập vào cộng đoàn 201
- Việc tiến cử Giám mục 206
- Khi Kitô hữu nêu gương dân chủ 208
- Sự di chuyển các quyền hành 209
Kết luận: Một thế kỷ chứng kiến sự thay đổi quan trọng của hàng giáo sĩ 213
TỪ THẾ KỶ THỨ IV ĐẾN THẾ KỶ VI NHỮNG DẠNG KITÔ HỮU MỚI  
I. Khi chính quyền dân sự quay về với Chúa Kitô 221
- Một vị Chúa tể có thể trở thành giáo dân không? 223
- Constantinô, Giám mục đàng ngoài 228
- Chính quyền, giáo quyền: Công việc mô phỏng và những giới hạn của nó 233
- Những giai đoạn đầu trong việc đào tạo hàng giáo sĩ: Giáo dân ở vào nấc thấp nhất 238
- Vấn đề tài chánh: những vị quản lý - giáo dân và những vị quản lý - giáo sĩ 243
- Những đặc quyền dân sự dành cho các giáo sĩ 248
- Tình trạng giáo dân được xem là một phương thức để chế tài "laica communione contetus" 253
II. Kitô giáo đối diện với các nền văn hóa ngoại giáo và Man-di 257
- Một giáo dân dấn thân truy cứu một cuộc tổng hợp văn hóa 259
- Địa chủ, thi sĩ và Kitô hữu 264
- Về công việc sủ dụng đứng đắn văn hóa trần tục 272
- Những nhà "truyền giáo giáo dân" 275
- Khi các ông hoàng làm cho dân chúng trở lại 281
- Người đỡ đầu: Một "thừa tác viên giáo dân" 285
III. Đan sĩ, người khổ hạnh và kẻ độc thân 291
- Những vị tu rừng là những "giáo dân" đi trốn lánh thế gian 292
- Cuộc sống (thành) cộng đoàn: một lối sinh hoạt mới mẻ bên trong GIáo hội Chúa Kitô 295
- Nhu cầu cần có những giáo sư trong những tu viện 299
- Sự trinh khiết: lý tưởng Kitô giáo 304
- Sự đòi buộc phải tiết dục đối với các thừa tác viên bàn thánh 311
- Một giáo dân lập gia đình còn giúp được việc gì nữa chăng? 315
KẾT LUẬN: GIÁO DÂN: TỔNG LƯỢC NĂM THẾ KỶ CỦA LỊCH SỬ  
- Hai quan điểm Giáo hội học khác nhau 321
- Những thừa tác viên giáo dân đích thực 323
- Phụ nữ bị xếp đứng ngoài lề nền thần học về giáo dân 325
- Các chức vụ cộng đồng của dân Chúa Kitô và các chức vụ tuỳ hoàn cảnh của tín hữu 327
- Nền thần  học giáo dân phải chăng là một ngõ bí? 328