Vatican II hôm nay
Phụ đề: Kêu gọi người Công giáo nên thánh và phục vụ
Tác giả: Judy Ball, Joan Mckamey
Ký hiệu tác giả: BA-J
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Ngọc Bảo, OP
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007607
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007608
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007609
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Lộ trình cho tương lai: Giáo huấn của Vatican II 5
Chương 2: Thánh lễ: Lối cầu nguyện cao cả và tốt đẹp nhất 19
Chương 3: Bảy bí tích, một mầu nhiệm 31
Chương 4: Kinh Thánh: Ánh sáng soi đường cho chúng ta 43
Chương 5: Công Giáo đón chào thế giới 55
Chương 6: Được kêu gọi nên thánh và phục vụ: tác vụ thánh chức 67
Chương 7: Được kêu gọi nên thánh và phục vụ: tác vụ giáo dân 79
Chương 8: Hôn nhân và đời sống gia đình: Giáo hội tại gia 91
Chương 9: Giáo Hội hôm nay: Một cái nhìn trong gương 103
Chương 10: Giáo Hội chúng ta: Được kêu gọi trở thành dấu chỉ của vui mừng và hy vọng 115
Chương 11: Chia sẻ di sản đức tin của chúng ta 127
Chương 12: Đức Giêsu Kitô: Gương mẫu cho toàn thể nhân loại 140